10 lipca 2017 r. trzy siostry postulantki: Karolina Przyborowicz, Katarzyna Smukała i Monika Mackiewicz zostały przyjęte do nowicjatu naszego Zgromadzenia i tym samym rozpoczęły życie zakonne. Obrzędowi obłóczyn, a następnie Mszy Świętej w intencji nowych nowicjuszek przewodniczył ks. Andrzej Magdziarz, proboszcz parafii w Lubaszu, wieloletni wykładowca liturgiki dla naszych najmłodszych sióstr.
 
Podczas uroczystego obrzędu przyjęcia do nowicjatu postulantki wyraziły swoją gotowość doświadczenia życia zakonnego. Istotnym elementem ceremonii było przyjęcie habitu, paska i welonu, co jest znakiem przyobleczenia się w nowego człowieka, jak również Konstytucji, które są duchowym drogowskazem po drogach życia w naszej wspólnocie. 
 
Po zakończeniu Eucharystii wszyscy przeszli do refektarza, gdzie Matka Ewa zwróciła się do naszych najmłodszych sióstr. Pogratulowała im najpierw przejścia wstępnego etapu formacji zakonnej, a także podziękowała, że to właśnie dzięki nim wszyscy mogliśmy duchowo znowu zaczerpnąć z dnia obłóczyn każdej z nas. Życzyła też siostrom, by – tak jak mawiał o. Ignacy – habit był dla każdej z nich niejako mundurem, który zobowiązuje do życia na miarę Chrystusa. Pocałunek złożony na otrzymanych szatach zakonnych, codziennie ponawiany, niech przypomina, by co dzień na nowo przyoblekać się w nowego człowieka. W końcu Matka życzyła nowicjuszkom, by spełniając wymagania życia w nowicjacie, jakimi są kształtowanie umysłu i serca, poprzez modlitwę oraz czytanie Ewangelii, Konstytucji i pism Ojca Założyciela nieustannie pielęgnowały w sobie wielkie pragnienia, wielką miłość oraz wierność podjętym zobowiązaniom. Matka podziękowała też s. Małgorzacie Michna, mistrzyni postulatu, za jej tegoroczną pracę formacyjną i życzyła s. Jadwidze Kot, mistrzyni nowicjatu, światła Ducha Świętego w towarzyszeniu powierzonym sobie osobom.