Wiadomości z Polski

29 czerwca - poprzez obrzęd obłóczyn - cztery postulantki: Anastazja Miszkuro, Anna Grygorcewicz, Monika Klima i Martyna Żołądek rozpoczęły nowicjat w naszym Zgromadzeniu. W tej uroczystej chwili towarzyszyły im modlitwą siostry ze wspólnoty domu i siostry przybyłe na czas probacji.