„Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga. W Panu wybrałem sobie schronienie” Ps. 73, 28. 30 maja w Misji Trójcy Świętej w Chicago świętowaliśmy Jubileusz 25-lecia życia zakonnego s. Aleksandry Antonik. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył Dyrektor Polskiej Misji Duszpasterskiej, ks. Andrzej Totzke SChr.

Homilię wygłosił Wikariusz tejże Misji, ks. Piotr Janas SChr. W uroczystości licznie uczestniczyły Siostry Misjonarki Chrystusa Króla na czele z Przełożoną Delegatury s. Katarzyną Zarembą, w obecności których s. Aleksandra odnowiła śluby zakonne zawierzając swoje życie Chrystusowi Królowi. Po mszy św. podczas uroczystego Te Deum dziękowaliśmy Bogu za dar życia i powołania s. Oli prosząc o łaskę świętości i wytrwania w powołaniu.

s. Stefania Gałka MChR, Chicago

Zdjęcia