Pod koniec czerwca siostra Halina wraz z ekipą współpracowników z służby zdrowia została zaproszona na spotkanie z przedstawicielami dużego szpitala regionalnego. Na spotkaniu podpisała umowę o dostęp do leczenia specjalistycznego dla ludności z Cruz Machado.

To wielki sukces i pomoc, gdyż większość obywateli nie ma możliwości leczyć się prywatnie u specjalistów .

W sobotę 26.06. s. Halina wraz z prefektem Panem Antonim Chajkowskim i swoim zastępcą Panem Kleidzirem Ksionzek uczestniczyła w audycji radiowej udzielając wywiadów o działalności służby zdrowia w powiecie. Goście odpowiadali też na pytania radiosłuchaczy. Jedna ze słuchaczek podsumowała wywiad słowami: wy nie tylko pięknie i skutecznie pracujecie, ale też pięknie mówicie o swojej pracy.