Na początku listopada, na naszą placówkę w Hamilton przybyła s. Dominika Kawalec. Przez najbliższe miesiące będziemy tworzyły siostrzaną wspólnotę, przeżywając razem codzienność i świętowanie, czas modlitwy i posługi w polskiej parafii.

15 listopada br. polska młodzież przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Przygotowanie, za które byłam odpowiedzialna, oprócz katechezy, miało element praktyczny i wychowawczy. We współpracy z siostrami franciszkankami Poor of Jesus Christ z Brazylii, które na co dzień posługują ubogim, udaliśmy się na ulice Hamilton, by ludzi potrzebujących, nierzadko bezdomnych i uzależnionych, obdarować pożywieniem, dobrym słowem i modlitwą. Dla kandydatów do bierzmowania było to wielkie przeżycie. Przed wyjściem ks. proboszcz Michał Kruszewski dokonał poświęcenia krzyży, które młodzi ludzie założyli na szyję, by – dzieląc się z potrzebującymi swoim czasem i jedzeniem – świadczyć o Chrystusie, który mieszka w każdym człowieku.

Szafarzem sakramentu bierzmowania był ks. bp Wiesław Śpiewak, zmartwychwstaniec, który – specjalnie na tę okoliczność – przybył z Bermudów. Młodzież i rodzice zaangażowali się w liturgię, która odbyła się w całości w języku polskim.

Od stycznia planujemy rozpocząć w parafii spotkania formacyjne grupy młodzieżowej, którą – w dużej mierze – tworzyć będą bierzmowani.

s. Zofia Dyczko MChR

Zdjęcia