Ostatnia niedziela roku liturgicznego gromadzi nas corocznie wokół Osoby Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jako Misjonarki dla Polonii w sposób szczególny obrałyśmy sobie Tego Króla jako Przewodnika naszej misji wśród polskich emigrantów oraz Drogę osobistego uświęcenia.

W związku z tym papież Franciszek szczególnie do nas kieruje słowa wyjaśnienia, co znaczy królować z Chrystusem: „Królowanie Jezusa jest całkowicie odmienne od tego światowego. (…) Jezus nie przychodzi, aby panować, lecz aby służyć. Nie przychodzi z oznakami władzy, lecz z mocą znaków. Nie jest przyobleczony w cenne insygnia, lecz jest ogołocony na krzyżu. (…) Chrystus mówi przed Piłatem, że jest królem w momencie, gdy tłum jest przeciwko Niemu, natomiast gdy szli za Nim i Go oklaskiwali, zachowywał dystans. Innymi słowy, Jezus ukazuje, że jest niezwykle wolny od pragnienia doczesnej sławy i chwały. Zapytajmy siebie, czy umiemy Go w tym naśladować? Czy potrafimy panować nad naszą skłonnością do tego, by nas ciągle poszukiwano i aprobowano, czy też czynimy wszystko, abyśmy byli poważanymi przez innych? Czy w tym, co czynimy, zwłaszcza w naszym zaangażowaniu chrześcijańskim, liczą się aplauzy czy też służba”?

W przededniu naszego tytularnego święta, w sobotę 20 listopada, podczas mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Lombard, prosiłyśmy Boga o potrzebne łaski, aby nasze konsekrowane życie było wolne od doczesnej sławy i chwały, od pragnienia by nas ciągle poszukiwano i akceptowano, od oczekiwania na aplauz w misjonarskiej posłudze. Prosiłyśmy o to, byśmy potrafiły zanieść polskim emigrantom, naszym drogim rodakom na obczyźnie, prawdziwe wartości Królestwa Chrystusowego: prawdę, miłość i pokój.

Nasze pragnienie oddania Chrystusowi Królowi na Jego wyłączną służbę potwierdziłyśmy w akcie ponowienia profesji zakonnej zobowiązując się po raz kolejny do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie dla zbawienia dusz polskich emigrantów i osobistego uświęcenia.

Razem z nami wierność ustawom zakonnym i złożonym Bogu ślubom ponowili Księża Chrystusowcy, celebrujący tę mszę św. pod przewodnictwem Wiceprowincjała ks. Andrzeja Totzke. Świętowanie tego wieczoru zakończyliśmy kolacją z naszymi braćmi chrystusowcami, z którymi na co dzień dzielimy cienie i blaski naszej emigracyjnej posługi.

Misjonarki Chrystusa Króla z Delegatury Północnoamerykańskiej

Zdjęcia