Po raz kolejny, pomimo wciąż trwającej pandemii, udało się nam zorganizować rekolekcje dla osób, które dokonały aborcji i tego powodu cierpią psychicznie i duchowo. Dzięki Bogu, wszyscy przyjechali zdrowi i nikt z uczestników nie zachorował.

W rekolekcjach brało udział 9 osób, w tym 2 małżeństwa i jedna para żyjąca w związku niesakramentalnym. Najmłodsza osoba miała 41 lat, a najstarsza 76 lat. Naszym stałym miejscem jest klasztor polskich Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Oak Forest, na południu Chicago.

Rekolekcje prowadzili: s. Maksymiliana Kamińska, Dorota, Izabela i o. Krzysztof Śmigielski, franciszkanin konwentualny. 

Całe rekolekcje oparte są na Słowie Bożym, przekazanym w formie bibliodramy. Jest czas, by uznać swój grzech, wybaczyć sobie i innym, opłakać stratę po stracie dziecka, wreszcie ponownie przyjąć dziecko do swojego serca i przeżyć Chrzest pragnienia. Na zakończenie rekolekcji przeżywamy symboliczny pogrzeb dzieci, a po nim następuje uroczysta Eucharystia połączona z Sakramentem Chorych.

Zdjęcia