„Jezu, przemień mnie w Siebie, bo Ty wszystko możesz” św. s. Faustyna 

5 czerwca w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, obchodziliśmy Jubileusz 25-lecia życia zakonnego s. Małgorzaty Tomalki MChR.

Mszy św. dziękczynnej przewodniczył Dyrektor Polskiej Misji Duszpasterskiej p.w. Świętej Trójcy w Chicago, ks. Andrzej Totzke SChr. Homilię wygłosił ks. Piotr Janas SChr, wikariusz tejże misji. W uroczystości licznie uczestniczyły Siostry Misjonarki Chrystusa Króla na czele z Przełożoną Delegatury s. Katarzyną Zarembą oraz goście przybyli z wielu miejsc, w których dotychczas s. Małgorzata pracowała. W obecności zgromadzonych Siostra Jubilatka odnowiła swoje śluby zakonne zawierzając kolejne lata życia i posługi Chrystusowi Królowi.

Po Mszy św. przybyli goście zostali zaproszeni do sali parafialnej na uroczysty obiad oraz program artystyczny przygotowany przez muzyczne grupy parafialne.

s. Stefania Gałka MChR, Chicago

Zdjęcia (Wojciech Adamski & Cezary Łoziński)