17 i 18 września w Toronto odbywa się Roncesvalles Polish Festival. To polonijne wydarzenie organizowane jest od wielu lat na ulicy Roncesvalles i jest okazją do celebrowania polskiej  kultury, muzyki oraz kuchni. Na Festiwal przybywają tysiące Polaków, a także ludzi innych narodowości. 
 
Podczas polonijnego wydarzenia, na kilku scenach rozmieszczonych w różnych częściach ulicy odbywają się tańce przygotowane przez reprezentacje grup i zespołów polonijnych. W tym samym czasie, w wielu miejscach wzdłuż ulicy Roncesvalles, można zakupić tradycyjne polskie posiłki lub polskie książki, ubrania z narodowymi symbolami, a przede wszystkim spotkać wielu rodaków i poczuć się jak w Polsce.
 
Nasze siostry, pracujące w Toronto czynnie włączyły się w Festiwal. S. Weronika pracowała wraz z parafianami w części ulicy Roncesvalles, gdzie usytuowany jest polski kościół p.w. Św. Kazimierza, w którym siostra jest organistką.
 
W innej części ulicy, na scenie wraz z zespołem „Młodzi Sercem” występowały s. Bogusława Trus i s. Dominka Kawalec, pracujące wśród starszych Polaków zamieszkujących Dom im. Mikołaja Kopernika w Toronto. Zespołem „Młodzi Sercem” od lat opiekuje się s. Bogusława. We współpracy z muzykiem oraz rezydentami domu, siostra przygotowała i na scenie poprowadziła bogaty program muzyczny. Śpiew rozpoczął się od ulubionej przez wszystkich seniorów piosenki p.t. „W Koperniku jest zabawa…”, której autorką jest siostra Monika Wodzińska MChR (tekst piosenki poniżej). Centralnym punktem Festiwalu było odśpiewanie hymnu Kanady oraz Mazurka Dąbrowskiego.
 
 
W Koperniku jest zabawa
Dla seniorów tu Estrada
Tu się każdy swojsko czuje
Tutaj życie w nas pulsuje
 
Ref: Hej, hej, hej śpiewajmy
Radość wszystkim ogłaszajmy
Żwawo, żwawo, żwawo bracie
Dokąd w duszy życie jest!
 
Duch polskości w żyłach płynie
Choć w Kanadzie- nie zaginie
Bóg i honor i Ojczyzna
To jest nasza Ojcowizna!
 
Choć nam lata upływają
Kolor włosów zabierają
Młodość serca pozostaje
Dalej bracie do zabawy