Misja Zgromadzenia

Misja Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla zrodziła się z duchowych i kulturalnych potrzeb polskich emigrantów, które dostrzegał ksiądz Ignacy Posadzy, Założyciel Zgromadzenia, obecnie Sługa Boży.

Więcej...

Powolania

Duchowość i formacja

Uwielbienie Boga przez naśladowanie Chrystusa królującego z tronu Krzyża, przyjęcie nauki Ewangelii, urzeczywistnianie Bożego prawa miłości, która ma uwrażliwiać siostry na duchowe i materialne potrzeby emigrantów.

Więcej...

Powołanie

Jeśli pragniesz rozpoznać swoje powołanie, miejsce w życiu, znaleźć Boży projekt życia dla siebie, postaraj się najpierw rozpoznać Jezusa, znaleźć Go, spotkać się z Nim. Nie uciekaj przed Jego głosem, wzrokiem.

Więcej...

Wiadomości z Polski

Wiadomości z Europy

Wiadomości ze świata

Adres

ul. Sióstr Misjonarek 10
61-680 Poznań
tel.: +48 61 825-48-26
fax: +48 61 825-10-30
e-mail: misjonarki@mchr.pl

Galeria Zdjęć

Idźcie i miłością swoją rozpalajcie świat. Spalajcie się dla sprawy Chrystusa.

Ojciec Ignacy Posadzy, Założyciel Zgromadzenia