W tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa pełni wdzięczności adorujemy miłość naszego Zbawiciela do Ojca i do nas ludzi. W misteriach paschalnych odnajdujemy sens naszego życia, z nich czerpiemy głęboką nadzieję i prawdziwą radość, że Bogu tak bardzo na nas zależy. 
 
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim Rodakom, naszym Rodzinom i Przyjaciołom serc przepełnionych obecnością Ducha Świętego, z którym przychodzi do nas Zmartwychwstały Pan. Niech Jego siedmiorakie dary, którymi pragnie nas nieustannie wypełniać, umacniają naszą wiarę        i ufność, niech pomagają nam w codziennym zmartwychwstawaniu ku życiu w zjednoczeniu              z Bogiem. 
 
M. Ewa Kaczmarek MChR
Przełożona Generalna Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla