Alleluja! Pan Zmartwychwstał! Po 40-dniowym przygotowaniu do najważniejszych świąt w roku liturgicznym doczekaliśmy się radosnego przeżywania uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
 
Pięknie przygotowana liturgia Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty w naszym parafialnym kościele w Morasku, a także samej już Wielkanocy w kaplicy klasztornej pozwoliła możliwie jak najlepiej towarzyszyć naszemu Oblubieńcowi w Jego dziele zbawczym. 
 
A wszystko to po to, by zwrócić swój wzrok ku wieczności i jeszcze bardziej upodobnić się do Zmartwychwstałego Chrystusa, do czego zachęca nas Ojciec Założyciel w słowach przywołanych podczas życzeń wielkanocnych przez M. Ewę: „Tak widzę was przed sobą, jesteście wszystkie przeznaczone do oglądania Boga w światłości, w jasności, przeznaczone do wiekuistego szczęścia. Otóż życzę wam, by to misterium, to jest tajemnica zmartwychwstania Pańskiego, przeniknęła Wasze dusze do głębi (…). Żebyście przylgnęły najczulej do Zmartwychwstałego (…). Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi wszystkim poczynaniom waszym, waszym pragnieniom świętości.”
 
Utrwalone w naszej galerii zdjęcia z tegorocznego Triduum Paschalnego niech będą zachętą dla wszystkich oglądających naszą stronę, by pobyć chwilę z nami.