W dniach 1-3 maja, ponad 1000 młodych ludzi z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz z Niemiec (z Bambergu) uczestniczyło w spotkaniu, stanowiącym duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Panamie.
 
Hasłem spotkania było zdanie  z Ewangelii św. Łukasza: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.W charakterze opiekunów grup przyjechali katecheci, siostry zakonne: s. Anna Błaszak i s. Zofia Dyczko oraz liczni księża chrystusowcy i duchowni diecezjalni. W programie Dni Młodych uwzględniono różne rodzaje i formy modlitwy (jutrznia, koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, litania loretańska do NMP), ze stanowiącą centralny punkt każdego dnia Eucharystią, sprawowaną przez ks. biskupa Henryka Wejmana. Młodzież mogła wysłuchać licznych świadectw, koncertów uwielbienia, skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Na spotkaniu nie zabrakło też elementów o charakterze rozrywkowo-kulturalnym. Wiele grup wzięło udział w grze miejskiej „Bieg samarytański”, obejrzało przedstawienie Teatru A z Gliwic „5 przypowieści” oraz wystawę plenerową pod kościołem św. Katarzyny, prezentującą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Można było spróbować swoich sił w konkursie wiedzy religijnej oraz rozwinąć swoje talenty i zainteresowania podczas warsztatów tematycznych, od biblijno-liturgicznych, poprzez sportowe, muzyczne, aż po kulinarne. Wśród osób odpowiedzialnych za warsztaty były nasze siostry: s. Aleksandra Pietruszewska poprowadziła zajęcia taneczne, a s. Monika Hoffman przybliżyła młodzieży problematykę misyjną. Natomiast opiekunowie grup mogli spędzić czas na dyskusjach w kawiarence Goleniowskiego Domu Kultury oraz poznać podstawy kursu „Alpha” i założenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wielkim duchowym przeżyciem było wieczorne widowisko na Plantach goleniowskich - „Pieśń o świętym Franciszku”, przygotowane przez wspomniany już Teatr A. Akcenty patriotyczne wybrzmiały podczas Marszu Biało-Czerwonego, który w Dniu Flagi przeszedł ulicami miasta. Byli na nim obecni m. in. burmistrz gminy Goleniów - p. Robert Krupowicz oraz ks. abp Andrzej Dzięga. 
 
W Uroczystość NMP Królowej Polski, Eucharystia na stadionie oficjalnie zakończyła spotkanie młodzieży. Po wykonaniu wspólnego zdjęcia opiekunowie i uczestnicy otrzymali zaproszenie do Goleniowa również na przyszły rok.