W dniach 1-3 czerwca odbyło się spotkanie formacyjne dla sióstr pracujących w Wielkiej Brytanii, które prowadził ks. Daniel Banaszkiewicz SDS. Spotkanie miało miejsce u Sióstr Brygidek w Iver Heath na zachód od Londynu. Tematem tego spotkania było posłuszeństwo zakonne, wygłoszone w trzech konferencjach.
 
Tematykę posłuszeństwa prowadzący rozpoczął od rozważenia fragmentu z wybrania i posłania Mojżesza, który miał wyprowadzić uciemiężony lud z Egiptu. Ten jednak opiera się poleceniu Boga i targuje się z Nim, czy podjęte przez niego dzieło odniesie skutek. Posłuszeństwo Bogu ostatecznie zwycięża. Druga konferencja ks. Daniela oparta została na wyjaśnieniu zagadnienia posłuszeństwa od strony teologicznej, zaś trzecia ukazała posłuszeństwo na płaszczyźnie antropologicznej, ludzkiej; jak to się ma w relacjach między dwiema osobami czy we wspólnocie.
 
W ostatnim dniu spotkania znalazł się czas na przemyślenia i dyskusje podjęte w małych grupach, by następnie wspólnie wyciągnąć konkluzje prowadzące do realizowania posłuszeństwa w codzienności. Był to czas spotkania się z Jezusem Eucharystycznym na modlitwie indywidualnej, wsłuchiwania się w Słowo podczas konferencji jak i czas budowania wspólnoty między siostrzanej, wracałyśmy ubogacone do swoich domów i obowiązków.