Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest tytularnym świętem Zgromadzenia Sióstr Misjonarek. Jak co roku, w tym dniu pragniemy szczególnie uwielbić Tego, który nas powołał do swojej wyłącznej służby.

W uroczystość na wszystkich placówkach Zgromadzenia siostry ponawiają swoje śluby zakonne. W domu generalnym w Morasku dzisiejszy dzień 26 listopada miał swój świąteczny charakter od samego rana. Przy śniadaniu zostały odczytane życzenia Matki Ewy, która zachęca każdą misjonarkę do wpatrywania się w Chrystusa królującego z tronu krzyża, tak, by nas nieustannie fascynował i pociągał.

Eucharystii przewodniczył ks. Waldemar Kapusta SDB, proboszcz parafii św. Jana Bosko w Poznaniu. W swojej homilii podkreślał istotę królowania Jezusa, która polega na dawaniu świadectwa prawdzie, ponieważ On sam jest prawdą. Dla każdej i każdego z nas wielkim przywilejem jest przynależność do takiego Króla i jeśli mamy codziennie stawać do wielkiego boju, to tylko poprzez uszanowanie i słuchanie głosu Jezusa.

Prawdziwą ucztę duchową przygotowały nam wieczorem siostry postulantki wraz ze swoja mistrzynią, s. Małgorzatą. W przedstawieniu „1500 km do Nieba” ukazały nam postać św. Stanisława Kostki – w ciągle jeszcze trwającym roku poświęconym temu świętemu. Pomysłowy scenariusz, głębokie treści zaczerpnięte od świętych Towarzystwa Jezusowego oraz zabawne rozwiązania reżyserskie na długo pozostaną nam w pamięci, a co najważniejsze – będą przypominać o słowach ad maiora natus sum, które nie tracą nic ze swojej aktualności.

Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków! Amen.

Galeria zdjęć