Swoistą kontynuacją świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości była wyprawa uczestników koła misyjnego i zespołu „Błękitne Anioły” z Sanktuarium NSPJ w Szczecinie na Cmentarz Centralny.
 
Udajemy się tam co roku, w jedną z listopadowych sobót, by poprzez modlitwę i zapalone znicze wspomnieć  tych, którzy przed nami udali się na spotkanie z Bogiem w wieczności. Odwiedziliśmy m. in. miejsce pamięci ofiar II wojny światowej, zwłaszcza kampanii wrześniowej, Katynia, pomnik (obecnie w trakcie budowy) upamiętniający ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach zamieszkujących Wołyń, groby kapłańskie – księży diecezjalnych, jezuitów i chrystusowców.
 
Największe emocje w naszym gronie wzbudził pomnik dzieci nienarodzonych, utraconych z różnych względów jeszcze w okresie prenatalnym swojego istnienia. Zatrzymaliśmy się tam na dłuższą chwilę, by modlić się o łaskę pocieszenia i pokoju serca dla rodziców tych dzieci. 
 
s. Zofia Dyczko MChR