Również w naszej parafii uczciliśmy uroczyście ten wyjątkowy dla nas Polaków dzień. W programie przygotowanym przez S. Ludmiłę Maruszewską znalazły się postaci Świętych, które przyczyniły się do krzewienia nie tylko patriotyzmu, ale przede wszystkim wiary zgodnie z hasłem: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.
 
Dzieci wraz z dorosłymi z ogromnym entuzjazmem i przejęciem zaprezentowały patriotyczne postawy takich Świętych jak: Św. Wojciech, Św. Jadwiga, Św. R. Kalinowski, Św. U. Ledóchowska oraz Sługa Boży Kardynał Hlond. Każde z nich występowało w pięknych strojach wyżej wymienionych osób. W czasie uroczystości nie mogło również zabraknąć utworów  takich jak np. „Rota“ autorstwa Marii Konopnickiej, czy „Nie żal mi“ ze słowami Agnieszki Osieckiej.