S. Elżbieta Cieślarczyk po napisaniu scenariusza wraz z grupą dorosłych, młodzieży i dzieci przygotowała Misterium Bożonarodzeniowe, które wspólnota przy Duszpasterstwie w Keysborough w Australii mogła obejrzeć w wieczór wigilijny przed Pasterką.
 
Tematem do przemyśleń były sceny z biblijnymi postaciami, które dawały odpowiedź współczesnym ludziom z różnych warstw społecznych na tematy dręczące ich serce, dotyczące poszukiwania Boga i dawania o Nim świadectwa w swoim środowisku. Bogactwo treści skłaniało do refleksji, piękne stroje artystów przyciągały uwagę widzów, współczesne pieśni i profesjonalne oświetlenie kościoła doskonale wprowadziło wszystkich w nastrój Bożego Narodzenia.