„Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył…” Wielkopostne Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, to piękne spotkanie z Jezusem niosącym krzyż na Kalwarię, gdzie oddał Swe życie za ciebie i za mnie - grzeszników, których Bóg ukochał do tego stopnia, że poświęcił za nas własnego Syna.
 
Droga Krzyżowa w formie, jaką znamy obecnie, ukształtowała się na przełomie XVII i XVIII wieku przede wszystkim w kościołach franciszkańskich. Mało kto wie, że nabożeństwo to odprawiano kiedyś nie tylko w piątki, ale również w niedziele Wielkiego Postu, aż do czasu, kiedy zostało i zastąpione „Gorzkimi żalami”. 
 
Prawie na półmetku Wielkiego Postu, 17 i 18 marca, w Parafii św. Jakuba w Chicago mogliśmy przeżywać to nabożeństwo w sposób szczególny, bo przygotowany przez uczniów naszej polskiej szkoły. W piątek Drogę Krzyżową przygotowali uczniowie z klasy 5, a w sobotę uczniowie z klasy 7 pod opieką katechetów i wychowawców. W piątek przy każdej stacji uczniowie podchodzili do krzyża i przyczepiali do niego kartki z grzechami. W ten sposób na końcu Drogi Krzyżowej w sposób obrazowy mogliśmy zobaczyć jakie nasze zachowania i postawy doprowadziły Pana Jezusa do tego momentu. Natomiast podczas sobotniego nabożeństwa uczniowie przedstawiali postacie, które Jezus spotykał na swojej krzyżowej drodze, a każdy z nas mógł zadać sobie pytanie: „Kim ja jestem na drodze krzyżowej Mistrza z Nazaretu?”.