25 marca w święto Zwiastowania NMP przedstawiciele grup Żywego Różańca oraz Rodziców modlących się na różańcu za dzieci z Bonn pojechali do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej do Schönstatt niedaleko Koblencji. Mimo że nie dotarł autokar, którym mieliśmy pielgrzymować, prywatnymi samochodami i pociągiem na miejsce dojechało 55 osób. 
 
W miejscu, gdzie narodził się Ruch Szensztacki, w ręce Matki Bożej oddawaliśmy wszystkie intencje naszej Misji i naszych rodzin. Dzięki życzliwości s. Elwiry Kędzia - Polki posługującej we wspólnocie sióstr w Schönstatt - mogliśmy poznać historię i teraźniejszość tego pięknego miejsca. Uwieńczeniem pielgrzymki było złożenie 18 przyrzeczeń duchowej adopcji dziecka poczętego.