Drodzy Przyjaciele!
 
Ze śmierci Jezusa, z Jego otwartego dla nas na krzyżu Serca wypływa nasze życie i zmartwychwstanie. Podobnie każde nawet największe ciemności i pozorna przegrana przemienią się w światło i nadzieję, jeśli będą przeżywane ze wzrokiem pełnym wiary utkwionym w Tym, który nas umiłował. 
 
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę wszystkim doświadczenia zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i wszelkim złem. Niech moc Jego miłości, z jaką nas odkupił, umacnia naszą wiarę, napełnia radością i ufnością, niech uczyni nas wraz z Nim uczestnikami prawdziwego życia i zmartwychwstania.
 
Maryja, Matka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, której w tym roku wyrażamy szczególną wdzięczność w Fatimie i Częstochowie, niech uczy nas wiernego trwania przy swoim Synu zarówno w trudach, jak i radościach naszego życia. 
 
Z modlitwą i radosnym Alleluja,
 
M. Ewa Kaczmarek MChR
Przełożona Generalna
wraz ze Wspólnotą Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla
dla Polonii Zagranicznej
 
Poznań, Wielkanoc 2017 roku