Trwamy ciągle jeszcze myślą i modlitwą w najważniejszych świętach roku liturgicznego, Triduum Paschalnym, podczas którego przeżywałyśmy na nowo mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Tradycyjnie w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę włączałyśmy się w liturgię razem ze wspólnotą parafialną kościoła moraskiego.
 
Pięknie przygotowana przez nasze siostry i ludzi świeckich oprawa czytań, śpiewów, a także dekoracje pomagały wnikać w tajemnice naszego Zbawienia. W czwartek, dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa, w szczególny sposób dziękowałyśmy Bogu za te sakramenty dane Kościołowi. Specjalne życzenia składałyśmy w naszym zakonnym refektarzu bliskim nam kapłanom: ks. kapelanowi Stanisławowi, ks. proboszczowi Tomaszowi oraz księżom z Suchego Lasu: ks. Andrzejowi i ks. Wojciechowi.
 
Szczególnie uroczystym dniem była naturalnie Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, którą spędziłyśmy już w naszym domu generalnym. Rozpoczęła się śniadaniem wielkanocnym, podczas którego nasz ks. kapelan poświęcił pokarmy na stole, a następnie przełożona generalna, M. Ewa złożyła wszystkim obecnym świąteczne życzenia. Uwieńczenie dnia stanowiła Eucharystia – wielkie dziękczynienie Chrystusowi za Jego zwycięstwo nad śmiercią.