23 października odbył się w Londynie dzień skupienia Sióstr Misjonarek pracujących w Wielkiej Brytanii. Tematem spotkania było posłuszeństwo zakonne. Na początku prowadzący ks. Daniel Banaszkiewicz SDS wprowadził nas w medytację tekstu biblijnego 1Sm 3,1-21 o powołaniu Samuela.

Pogłębiając temat ks. Daniel w konferencji mówił, że nasza odpowiedź na głos powołania była wyrazem gotowości słuchania, ale posłuszeństwo jest drogą. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w naszym posłuszeństwie jest więcej „chcę”, czy „muszę”? Posłuszeństwo jest misterium-tajemnicą, której nie do końca umiemy ogarnąć, ale w niej uczestniczymy. Jest przedmiotem wiary, ludzkie tłumaczenie nie wystarczą, potrzeba zawierzyć Bogu. Posłuszeństwo przyjęte wewnętrznie uwarunkowane jest naśladowaniem posłuszeństwa Jezusa, które można zamknąć w krótkim „amen” - niech mi się stanie. Doskonałe „tak” wypowiedziane Ojcu. Jezus wybrał drogę posłuszeństwa i upokorzenia. Mamy to posłuszeństwo przedłużać i dopełniać. Moje posłuszeństwo jest udziałem w zbawczym dziele Jezusa. Posłuszeństwo jest aktem całej osoby; jest to posłuszeństwo nie tylko Bożym przykazaniom, ale również woli Boga który mówi przez przełożonych. Łączy się ono z rezygnacją, czasem długą drogą od własnej woli do wyboru woli Bożej jak u proroka Jonasza, ale oparte na miłości, która przynagla, jest wartością i rozwojem osoby.

Był również czas sposobny na osobiste spotkanie z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie oraz przychodzącym do nas w Eucharystii. Na zakończenie spotkałyśmy się wspólnotowo, by podzielić się doświadczeniami oraz złożyć życzenia solenizantkom. Dziękujemy za ten czas, modlimy się, by on w nas owocował rozwojem miłości, która jest  źródłem dojrzałego posłuszeństwa.

Galeria zdjęć