20231110_194016

Wznowienie działalności Harcerstwa Polskiego w Budapeszcie

We wrześniu tego roku zaczęło działać, a właściwie wznowiło swoją działalność polskie harcerstwo w Budapeszcie, ZHR przy Stowarzyszeniu Polskich Katolików i Polskiej Parafii Personalnej.

Swoją historią sięga czasu sprzed wojny. Na podstawie polsko-węgierskiej konwencji harcerskiej w 1935 roku powstał polski hufiec harcerski w Budapeszcie. Już wtedy w dzielnicy Kobanyi działały zorganizowane przez druhnę Józefinę Peterównę: drużyna chłopców im. Stefana Batorego (18 harcerzy) i drużyna dziewcząt im. Królowej Jadwigi (21 harcerek). Nasi harcerze przy parafii polskiej przyjęli tych samych patronów.

Jako sztandar przejęliśmy do naszej drużyny ten sam, który został ufundowany przez Kolonię Polską, a następnie poświęcony 7 maja 1939 roku.  Zbiórki harcerskie odbywają się co 2 tygodnie w Domu Polskim, prowadzi je pani Magdalena Szołomicka – zawodowy żołnierz i druhna harcerska. Naczelnym hasłem polskiego harcerstwa w Budapeszcie jest Bóg, Honor, Ojczyzna.  

W dniu 11 listopada nasi harcerze pełnili już wartę honorową przy pomniku Józefa Piłsudzkiego w Budapeszcie.

Zdjęcia

Możliwość komentowania została wyłączona.