Ziarenkog

Goleniów: Spotkanie „Ziarenka” u progu Wielkiego Postu

W pierwszą sobotę Wielkiego Postu odbyło się kolejne spotkanie grupy misyjno-biblijnej ZIARENKO w Goleniowie. Wzięło w nim udział 13 dzieci, które regularnie uczestniczą w spotkaniach.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy od zabaw integracyjnych, które zawsze są ogromną radością dla uczestników. Następnie przypomnieliśmy sobie, co już wiemy o Wielkim Poście. Nauczyliśmy się piosenki, by lepiej zapamiętać, po co jest nam ten czas potrzebny. Następnie „wybraliśmy się na pustynię” i wysłuchaliśmy Ewangelii o kuszeniu Jezusa. By utrwalić usłyszany fragment, wykonaliśmy zadania. Uczyliśmy się też jak z Jezusem pokonywać pokusy. 

Poznaliśmy też o. Ignacego Posadzego, którego urodziny dokładnie dziś wspominaliśmy. Dowiedzieliśmy się, że ks. Posadzy też pielgrzymował po Ziemi Świętej. 

Po przerwie na posiłek każdy uczestnik spotkania wykonał kalendarz wielkopostnych postanowień. Chcemy przez dobre uczynki dobrze przeżyć dany nam czas Wielkiego Postu. 

Zdjęcia

Możliwość komentowania została wyłączona.