Obecny zarząd Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej został powołany dnia 4 lipca 2020 r. decyzją IX Kapituły Generalnej. W jego składzie są:

Przełożona Generalna: M. Ewa Kaczmarek MChR
Wikaria Generalna i I Radna: s. Alicja Wenc MChR
II Radna: s. Urszula Fabisiak MChR
III Radna: s. Bernadeta Pasińska MChR
IV Radna: s. Anna Jemioło MChR

 

Przełożona Generalna: M. Ewa Kaczmarek MChR

MEwa3
 
1986  - rok wstąpienia do Zgromadzenia
14.08.1994  - wieczysta profesja zakonna
1990-1995  - studia teologiczne na KUL
1995-1999  - studia doktoranckie - Historia Kościoła na KUL
1997-2003  - Mistrzyni junioratu
09.05.2006  - obrona pracy doktorskiej
2006-2008  - Mistrzyni junioratu
2008-2014  - Wikaria Generalna
2014-2020  - Przełożona Generalna
2014-  - Konsultor Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą
2020-  - Przełożona Generalna
2020-2023  - Wiceprzewodnicząca Konsulty KWPŻZZ
2023-  - Przewodnicząca Konsulty KWPŻZZ
 
Wikaria Generalna: s. Alicja Wenc MChR
SAlicja3
 
1985  - rok wstąpienia do Zgromadzenia
15.08.1993  - wieczysta profesja zakonna
1988-1991  - praca w formacji w Morasku, studium liturgiczno-muzyczne na PWT
1991-1994  - organistka w Goleniowie, studia na ATK
1995-2002  - praca w Stanach Zjednoczonych
2002-2011  - Mistrzyni nowicjatu
2011-2014  - Praca w Belgii
2014-2015  - Praca w Kanadzie
2015-2020  - Praca w Niemczech
2020-  - Wikaria Generalna
 
Radna: s. Urszula Fabisiak MChR
SUrszula3
 
1990-1996  - studia magisterskie – Filologia germańska i niderlandzka na UW
1996  - rok wstąpienia do Zgromadzenia
15.08.2004  - wieczysta profesja zakonna
1999-2003  - praca w Niemczech
2003-2007  - studia magisterskie – Filologia angielska KUL
2007-2014  - praca w Domu Generalnym w Morasku
2008-2010  - praca w Instytucie Duszpasterstwa Emigracyjnego
2011-2014  - Mistrzyni nowicjatu
2012-2013  - Mistrzyni junioratu
2014-2020  - Radna, Sekretarka Generalna
2020-  - Radna, Sekretarka Generalna
 
 
Radna: s. Bernadeta Pasińska MChR
SBernadeta3
 
1995  - rok wstąpienia do Zgromadzenia
15.08.2003  - wieczysta profesja zakonna
1998-2001  - praca w Domu Generalnym w Morasku i w Goleniowie
2001-2019  - praca w Australii
2011-2017  - przełożona Delegatury w Australii
2019-2020  - Dom Modlitwy
2020-  - Radna
  
Radna: s. Anna Jemioło MChR
SAnna3
  
2000-2004  - studia inżynierskie - Zootechnika na AR
2005  - rok wstąpienia do Zgromadzenia
15.08.2013  - wieczysta profesja zakonna
2008-2011  - praca w Warszawie
2008-2010  - studia podyplomowe - Teologia na UKSW
2010-2011  - studia podyplomowe - Pedagogika na UW
2011-2020  - praca w Wielkiej Brytanii
2020-  - Radna, Mistrzyni nowicjatu