SKPOTKANIE DLA KANDYDATEK DO NASZEJ WSPÓLNOTY ZAKONNEJ
 
1 sierpnia 2023 r.
 
Poświęcenie się Bogu jest najpiękniejszym dziełem człowieka. W tym jest szczęście człowieka tu na ziemi. (Sł. B. o. Założyciel Ignacy Posadzy TChr)
 

Jeśli chcesz rozpoznać swoje powołanie, miejsce w życiu, znaleźć Boży projekt życia dla siebie, postaraj się najpierw rozpoznać Pana Jezusa, znaleźć Go, spotkać się z Nim w sercu.
 

»„Pójdź za mną!” Wszystkim Wam Młodym pragnę powiedzieć: jeżeli takie wezwanie dociera do Twego serca, nie zagłuszaj go! Pozwól mu rozwinąć się w dojrzałe powołanie. Współdziałaj z nim przez modlitwę i wierność przykazaniom! ŻNIWO WPRAWDZIE WIELKIE A ROBOTNIKÓW MAŁO!
Kościół zwraca się do Was Młodzi, Wy także proście! A jeśli owoc tej prośby Kościoła narodzi się w głębi waszego serca, słuchajcie Mistrza, który mówi: „Pójdź za mną!”« (Jan Paweł II)
 

Siostrą zakonną nie zostaje się z dnia na dzień. Najczęściej decyzję o wyborze takiego życia podejmuje się przez dłuższy czas; na modlitwie, w rozmowach, poprzez odczytywanie znaków Bożego działania... Pan Bóg jest niepowtarzalny i bardzo oryginalny w przyciąganiu do Siebie osób drogami jedynymi dla każdej z nich. O tym, jak rodziła się decyzja wstąpienia do naszego Zgromadzenia, zechciało podzielić się kilka sióstr misjonarek: