W piątkowy wieczór 15 października w naszej parafii w Budapeszcie, w łączności z Jasną Górą, odbyło się czuwanie w intencji Polonii i jej duszpasterzy. Czuwanie rozpoczęliśmy Eucharystią.

Podczas homilii ks. Proboszcz przybliżył historię czuwań jasnogórskich w intencji Polonii, a także postać św. Teresy od Jezusa, która była patronką dnia bieżącego. Po Mszy Świętej w modlitewnej refleksji słownomuzycznej, prowadzonej przez Siostry Misjonarki i parafian, wykorzystano teksty błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego.

O godz. 20.00 połączyliśmy się z Jasną Górą i w łączności z pielgrzymami polonijnych wspólnot z całej Europy, odmówiliśmy różaniec i uczestniczyliśmy w apelu jasnogórskim. Modlitewne czuwanie zostało zakończone Eucharystycznym błogosławieństwem którego udzielił nam ks. Proboszcz.

Zdjęcia