W sobotę 6 listopada br. w Domu Polskim w Budapeszcie odbyło się drugie spotkanie z serii „Kobieta potrafi... zadbać o pamiątki rodzinne”. W trzynastoosobowej grupie robiłyśmy albumy na zdjęcia rodzinne.

Zajęcia są skierowane do wszystkich pań i stanowią możliwość spotkania się w życzliwej atmosferze, a także przyczyniają się do nawiązania relacji i wymiany doświadczeń.

Zdjęcia