W minioną sobotę, 7 maja odbyła się pielgrzymka Polaków do Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Kevelaer. Czas pandemii i obostrzeń dobiegł końca, dzięki temu do sanktuarium mogli przybyć pielgrzymi z każdego zakątka Niemiec.

Nasi rodacy przyjechali ze swoimi duszpasterzami i siostrami z wielu Polskich Misji Katolickich. Do Kevelaer przybył także prowincjał księży Chrystusowców ks. Bogdan Renusz.

W tym roku po raz pierwszy w pielgrzymce wzięły udział Siostry Misjonarki z Domu Głównego w Morasku, by swoim śpiewem i obecnością ubogacić liturgię, jak również przez koncert pieśni Maryjnych podprowadzić wiernych do głębszego uczestnictwa w nabożeństwie majowym. Modlitwa różańcowa przy kaplicy Łaski, gdzie znajduje się cudowny obrazek Matki Bożej, była rozpoczynającą całe wspólne pielgrzymowanie.

Centralny punkt stanowiła Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Szymona Stułkowskiego z Poznania. Podczas homilii ks. biskup wprowadził wiernych w temat tegorocznej pielgrzymki: „Dotknąć nieba i ziemi”, dając za przykład św. Józefa, prawdziwego mistyka prostej codzienności. Po wspólnej Eucharystii, obiedzie i koncercie pieśni maryjnych, odbyło się nabożeństwo majowe, które polskim, pełnym wiary śpiewem napełniło całe miasteczko i przyciągnęło uwagę naszych niemieckich braci. Gospodarzem pielgrzymki była PMK Kleve z ks. Marcinem Dereszkiewiczem TChr i s. Justyną Chomką MChR, pomocą w organizacji towarzyszyła s. Bożena Sienkiewicz, przełożona delegatury w Niemczech i Belgii. Bardzo podniosłej atmosferze radości dodał wdzięczny śpiew scholki dziecięcej z PMK Kleve.

Czwarta niedziela Wielkanocy to niedziela Dobrego Pasterza, szczególnej modlitwy o  powołania, a także jest to doskonała okazja do przybliżenia charyzmatu Zgromadzenia i  podzielenia się swoim przeżywaniem powołania zakonnego. Część sióstr razem z s. Bożeną Sienkiewicz udała się do PMK Niederrhein, by tam ubogacić liturgię i dać świadectwo swojego powołania. Pozostałe siostry wraz z s. Justyną Chomką gościły w PMK Kleve. Zarówno w PMK Niederrhein i PMK Kleve siostry zostały życzliwie przyjęte przez duszpasterzy i parafian.  

Zdjęcia (fot. Sebastian Duda)

Zdjęcia 2