15 maja odbyły się w stolicy Islandii Reykjaviku obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą. W delegacji reprezentowanej przez Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka wzięła udział Przełożona Generalna M. Ewa Kaczmarek MChR.

Na uroczystości udali się przedstawiciele prezydenta, rządu i parlamentu, a także osoby duchowne, a wśród nich m.in. Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Olejnik SChr oraz Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP ks. Leszek Kryża SChr.

Kilkugodzinny pobyt na Islandii zawierał bardzo bogaty program. Polska delegacja spotkała się w ambasadzie RP z Polakami mieszkającymi na Islandii. Były to osoby zaangażowane m.in. w edukację oraz prowadzenie stowarzyszeń i organizacji zrzeszających naszych rodaków na Islandii.

Wcześniej przedstawiciele rządu na cmentarzu w Reykjaviku oddali hołd polskim marynarzom, którzy zginęli służąc na okręcie SS „Wigry”, który zatonął u wybrzeży Islandii 15 stycznia 1942 roku. Część gości odwiedziła również polskie siostry karmelitanki w Hafnarfjörður, które na islandzkiej ziemi mieszkają, pracują i modlą się od 1984 r.

Centralnym punktem dnia była Msza św. w katedrze pw. Chrystusa Króla w Reykjaviku. Eucharystii przewodniczył pochodzący ze Słowacji bp David Tencer OFMCap. Podczas uroczystości ordynariusz miejsca poświęcił sztandar polskiej szkoły im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP. Szkoła powstała w 2020 r. i jest na Islandii pierwszą szkołą podlegającą pod Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Uczęszcza do niej ponad 300 polskich dzieci.

Poświęcenie sztandaru było radością nie tylko dla dzieci i ich rodziców, ale także dla katechizujących w niej naszych sióstr misjonarek, a przede wszystkim dla s. Doroty Michny, która kieruje placówką jako jej dyrektor. Ciągle powiększająca się liczba Polaków zamieszkujących Islandię stanowi zaproszenie do objęcia nauką dzieci i młodzieży, tak aby przybyli tu lub urodzeni na miejscu Polacy nie tracili kontaktu z Polską i z polskim językiem. Chętni mogą uczyć się w szkole katechezy. Dużym wsparciem dla placówki jest ambasada polska i stający na jej czele ambasador Gerard Pokruszyński.

Warto wspomnieć, że siostry naszego Zgromadzenia przybyły do pracy w Reykjaviku we wrześniu 2019 r. Oprócz nauki religii w szkole, gdzie obok s. Doroty uczą s. Beata i s. Ludmiła, pracują z dorosłymi parafianami z Polski, Islandii i innych krajów. S. Adriana angażuje się w duszpasterstwo rodzin, jest zakrystianką i organistką. Wraz z duszpasterzami misjonarki udają się z posługą w miarę możliwości do innych miast na wyspie.

Zdjęcia i jeszcze trochę tutaj (fot. Marcin Wrzos OMI)