Jak co tydzień w niedzielę, po Mszy św. o godz. 18.00 w Domu Polskim w Budapeszcie, odbyło się spotkanie młodzieży studiującej i pracującej. Spotkanie 6 listopada miało jednak szczególny wymiar, gdyż naszym gościem był Ambasador RP na Węgrzech Sebastian Kęciek.

Młodzież miała okazję podzielić się swoim doświadczeniem emigracyjnym i zadać panu ambasadorowi ważne dla nich pytania.

Zdjęcia