W miniony poniedziałek, zaraz po Uroczystości Chrystusa Króla, wszystkie wspólnoty Sióstr Misjonarek z Niemiec udały się do domu prowincjalnego Księży Chrystusowców w Bochum, do którego przybyli także Księża Chrystusowcy z całych Niemiec i z Holandii, by razem celebrować tytularne święto naszych Zgromadzeń.

Wspólne świętowanie zostało rozpoczęte od adoracji Najświętszego Sakramentu, a tuż po niej sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył ks. prowincjał Bogdan Renusz SChr, homilię wygłosił o. dr Michał Nowak OFMConv. Króluj nam Chryste!

Zdjęcia (pierwsze 4, w tym prowadzące, ks. Łukasz Kuczyński SChr)