W pierwszych dniach marca, od niedzieli 5-tego do wtorku 7-mego  odbyła się w Bergisch Gladbach, w archidiecezji kolońskiej sesja formacyjna dla sióstr pracujących w delegaturze niemiecko-belgijskiej.
 
Spotkanie swoją treścią rozwijało temat naszej rocznej pracy formacyjnej wokół wiary w Kościół. Sesja została zatytułowana „Wierzę w Kościół Chrystusowy – miłuję Kościół”, która została poprowadzona przez ks. Bp Piotra Turzyńskiego - Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. 
 
Ks. Biskup na drodze swych rozważań ukazał różne wymiary Kościoła, przypominając już na początku czym jest Ecclesia, następnie pokazał różne wymiary Ciała Chrystusowego. Czerpiąc z bogactwa Ojców Kościoła prelegent podkreślił za św. Cyprianem z Kartaginy, iż „poza Kościołem nie ma zbawienia”. Ks. Biskup Piotr nie omieszkał wspomnieć o dziełach i kulturze, które tworzył Kościół na przełomie wielu wieków jego działalności. Na kanwie rozważań o Kościele został dotknięty temat wspólnoty zakonnej, jako małej, ale jakże ważnej cząstki budowania Kościoła Chrystusowego. Przy tym temacie ukazał za św. Augustynem, że: „Kościół jest jak Boży ogród, pełen różnych kwiatów (…)”, podkreślając różnorodność każdej siostry, podsumowując jednocześnie, że „ (…) ważne jest, żeby dać się przycinać Bogu”.
 
Czas sesji był również okazją do wspólnych siostrzanych spotkań, wspólnej modlitwy i twórczej rekreacji. Ten piękny czas to przekonanie na nowo, że: „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota. Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota. Jedno serce, jedna dusza, to jest serc wspólnota”.  Zatem niech owocem tej sesji będzie właśnie taka serc wspólnota!