Siostry pracujące na co dzień w Wielkiej Brytanii i Islandii spotkały się na sesji formacyjnej, która miała miejsce w dniach od 13-15.03.2023. Sesję poprowadził Jezuita o. Piotr Kropisz SJ.

W czasie głoszenia O. Piotr zapalał nas, byśmy biorąc przykład z Jezusa w swoich pragnieniach duchowym celowały wysoko. Podając nam przykład apostołów, którzy byli zapraszani przez Jezusa do rzeczy ich przerastających – ale nie niemożliwych –, przypomniał nam, że uczeń Jezusa zawsze pozostaje w swoim odczuciu niegotowy do pełnienia misji. Swoją moc czerpie jednak z wpatrywania się w Mistrza i przebywania razem z Nim. To przy Jezusie ciągle uczymy się rozeznawać, kształtujemy swoje sumienie, aby dobrze ukształtowanymi iść do innych. Tylko prawdziwe napełnienie się Jezusem jest gwarantem przemawiającej misji i trwałych jej owoców.

W tym siostrzanym spotkaniu uczestniczyła także Przełożona Generalna M. Ewa Kaczmarek – była to zatem także okazja do spotkań i rozmów.

Zdjęcia