Trwając w radości Zmartwychwstania, chcemy podzielić się z Wami, jak Polacy w Manchester przeżyli tę WIELKĄ TAJEMNICĘ NASZEJ WIARY. Sam Wielki Post był dla nas czasem niezwykle intensywnym. Staraliśmy się na wszelki możliwy sposób przygotować nasze serca na Święta Wielkiej Nocy.

Słowa Papież Benedykta XVI „Bóg raz jeszcze oferuje nam swe przebaczenie, zapraszając, byśmy powrócili do Niego, ażeby obdarzyć nas nowym sercem, oczyszczonym ze zła, które je uciska, by wziąć udział w Jego radości”, stały się dla nas jakoby myślą przewodnią Środy Popielcowej i prowadziły nas przez kolejne 40 dni.

Wielkopostne rekolekcje „Spotkała się Miłość i grzech”, prowadzone przez ks. Adama, który swoje konferencje mocno osadził w nauczaniu Benedykta XVI oraz orędziu Apostołki Bożego Miłosierdzia – św. s. Faustynie,  przypomniały nam na nowo, jak ma wyglądać post, nasza modlitwa oraz jałmużna. Był to dla naszej parafii naprawdę dobry czas.

Również nowo powstająca wspólnota IDZIE NOWE nie próżnowała. Przeżywając swoje sobotnie skupienie pt. Wielkopostny Challenge – Być Razem, młodzi trwając na modlitwie, próbowali poznając tajniki komunikacji uczyć się jak wspólnie przybliżać się do Boga. Wspólna Eucharystia, modlitwa, warsztaty, a także czas „kucharzenia”, pomogły nam nawiązać bliższe relacje i zatrzymać się przy Panu.

Można powiedzieć, że pewnym zwieńczeniem Wielkiego Postu była górska Droga Krzyżowa w Peak District, licząca ok. 15 km. Zgromadziła ona wiele osób w różnym wieku, którzy razem naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa, doświadczali mocy płynącej z wspólnego dźwigania krzyża w trudach przyrody.

Niedziela Palmowa rozpoczęła najważniejszy tydzień życia naszej wiary. Msza Święta zgromadziła wielu Polaków mieszkających w Manchester i okolicach, którzy w uroczystej procesji z palmami przypomnieli sobie wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Także tego dnia odbył się pokaz filmu „Wyszyński”, który zgromadził na sali parafialnej mnóstwo ludzi i stał się również świetną okazją do dyskusji i licznych wspomnień.

Cały Wielki Tydzień upłynął w duchu modlitwy, ale też licznych przygotowań do Świąt Paschalnych. Noc Konfesjonałów pozwoliła zadbać i uporządkować nasze serca, a dzięki życzliwości i zaangażowaniu ludzi, przygotowaliśmy także naszą świątynię.

Święta Paschalne zgromadziły wielu wiernych, dzięki temu jako wspólnota Kościoła mogliśmy w jedności, po raz kolejny przeżywać Triduum Paschalne - oczekując Zmartwychwstania Pańskiego.

Wszystkim życzymy, by owoce tego świętego czasu przemieniały naszą codzienność!

Chrystus Zmartwychwstał!

Zdjęcia (Parafia Bożego Miłosierdzia, Manchester)