W dniach 22-24 kwietnia trwały dni celebracji 30. rocznicy powstania Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem św. Wojciecha. W sobotę 22 kwietnia odbył się koncert w bazylice św. Stefana ku czci św. Wojciecha.

W niedzielę 23 kwietnia w budapeszteńskim kościele polskim pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych sprawowana była Msza św. w intencji Stowarzyszenia. Modlitwie przewodniczył ks. bp Piotr Turzyński, delegat KEP do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej w asyście pięciu polskich kapłanów: ks. Leszka Kryży SChr, dyrektora Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP, byłego proboszcza PPP na Węgrzech, ks. dr Marka Grygiela SChr, delegata przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. dr Tomasza Głuszaka, asystenta Towarzystwa św. Wojciecha z Gniezna , o. Andrzeja Kosteckiego, polskiego dominikanina, wikariusza prowincjalnego i syndyka Wikariatu Węgier, przyjaciela kościoła polskiego w Budapeszcie oraz ks. Krzysztofa Grzelaka SChr, proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech. W czasie Mszy św. sześcioro młodych wiernych otrzymało sakrament bierzmowania. Podkreślono, że od św. Wojciecha możemy uczyć się dialogu i konsekwencji w wyznawaniu wiary.

Obok polskich i węgierskich wiernych w celebrze uczestniczyli: dr Rónayné Słaba Ewa, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier obecnej kadencji i rzecznik parlamentarny kadencji pierwszej dr Csúcs Lászlóné Halina, Katarzyna Ratajczak-Sowa, kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Budapeszcie, Zbigniew Ciosek, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, Joanna Urbańska, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie, ks. Leszek Kryża SChr, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP, były proboszcz PPP na Węgrzech, s. Edyta Rychel MChR sekretarz Biura KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, ks. dr Marek Grygiel SChr, delegat przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, s. Alicja Wenc MChR, Wikaria Generalna, s. Kamila  Wojdyła MChR ekonomka generalna, s. Edyta Rychel, sekretarz Biura Delegata KEP ds. duszpasterstwa Emigracji Polskiej, pracujące na Węgrzech polskie Siostry Elżbietanki, a także s. Weronika i Stanisława, Misjonarki Chrystusa Króla pełniące posługę w naszej budapeszteńskiej polskiej parafii. Z Polski przyjechał prof. Tomasz Głowiński, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dr Daniel Koreś, członek Krajowego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Marian Dudek, wiceprezes Towarzystwa św. Wojciecha z Gniezna, Mieczysław Łebedyński, skarbnik Towarzystwa św. Wojciecha z Gniezna, Władysław Ciesielski, członek Towarzystwa św. Wojciecha z Gniezna, Piotr Stefaniak, historyk z Krakowa z Fundacji im. Balassiego. Obecny był wiceburmistrz X dzielnicy Budapesztu Tibor Weeber. Przybyła przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi, przedstawiciele instytucji polonijnych, PSK im. J. Bema na Węgrzech, sympatycy Stowarzyszenia św. Wojciecha. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewniał Chór św. Kingi i Zespół Kleksiki. Na zakończenie Mszy św. ks. bp Piotr Turzyński pobłogosławił wiernych relikwią św. Wojciecha, która znajduje się w naszej świątyni.

Po liturgii złożono kwiaty przy pomniku ks. Wincentego Danka. W rozpoczętym właśnie tygodniu przypada 78. rocznica śmierci ks. Wincentego Danka. Historia węgierskiej Polonii jest nieodłącznie związana z osobą kapłana lwowskiego, który 116 lat temu przybył do Budapesztu, gdzie stał się pierwszym duszpasterzem polskiej emigracji na Węgrzech, budowniczym polskiego kościoła na Kőbánya i schroniska dla Polaków, późniejszego Domu Polskiego.

Następnie goście uroczystości przeszli do Domu Polskiego na otwarcie fotograficznej wystawy retrospektywnej powstałej z okazji 30-lecia Stowarzyszenia. Wystawa ta, to 27 bardzo ładnych fotogramów zarejestrowanych przez Basię Pál, członkinię Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha, od 2003 roku dokumentującą życie Polonii, która od 2009 roku prowadzi stronę internetową parafii budapeszteńskiej i od szeregu lat wspomaga swoimi zdjęciami tut. media polonijne. Wystawę można oglądać w Domu Polskim do 16 czerwca br. Wernisaż otworzyła prezes SKP pw. św. Wojciecha Katarzyna Takácsné - Kalińska. Medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wręczył SKP pw. św. Wojciecha prof. Tomasz Głowiński, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Panie dr Rónayné Słaba Ewa, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier i Maria Felföldi, przewodnicząca OSP na ręce pani prezes złożyły gratulacje i wręczyły kwiaty z okazji jubileuszu. Goście z Towarzystwa św. Wojciecha z Gniezna złożyli gratulacje i wręczyli upominki. Odczytano listy gratulacyjne, które nadeszły do Stowarzyszenia, a ich teksty będą umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia. Tradycją Stowarzyszenia jest pamięć o rocznicach urodzinowych i imieninach członków organizacji, a właśnie „dębowe gody” obchodziła Małgorzata Soboltyński, zaś imieniny panowie Wojtkowie: Béla Rege i Béla Pauer; były życzenia i kwiaty. Niedzielne spotkanie w Domu Polskim zakończyły koleżeńskie rozmowy i poczęstunek. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniał zespół muzyki dawnej Anima Polonica.

Historia Stowarzyszenia jest ściśle związana z historią Domu Polskiego i kościoła. Pomysł powstania organizacji zrodził się podczas spotkań na plebanii kościoła polskiego z ks. Józefem Wojdą, z zakonu Księży Chrystusowców, który był drugim polskim księdzem po zmianach politycznych w 1989 roku. Przed nim funkcję tę sprawował krótko znany nam ks. Maciej Józefowicz, historyk, który zebrał materiały i zdjęcia znajdujące się na plebanii. Ks. Wojda wyznaczył zgromadzonej przy kościele Polonii dwa główne cele: stworzenie polskiej parafii i odzyskanie Domu Polskiego. Zachowanie dla potomnych spuścizny narodowej, którą stanowi kościół i Dom Polski na węgierskiej ziemi, to obowiązek wypełniany przez 30-letnie Stowarzyszenie św. Wojciecha.

W poniedziałek 24 kwietnia przypadło liturgiczne wspomnienie św. Wojciecha. Z tej też okazji odbył się koncert organowy, który zabrzmiał w naszym kościele parafialnym w wykonaniu pana profesora Szilvesztra Rostettera o godz. 17.00.

Patronat honorowy nad obchodami 30-lecia Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha sprawował ks. bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

oprac. Bożena Bogdańska-Szadai,

Zdjęcia B.Pál