– Miejcie marzenia i nie bójcie się ich realizować – mówiła Agata Kornhauser–Duda, zwracając się do uczniów Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Reykjaviku.  

Pierwsza Dama towarzyszy Prezydentowi Andrzejowi Dudzie w roboczej wizycie w Islandii. We wtorek 16 maja wieczorem spotkała się ze społecznością jednej z dwóch polskich szkół przy polskiej Ambasadzie w Reykjaviku.  

Szkoła Polska im Jana Pawła II należy do najmłodszych szkół w systemie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Placówka powstała we wrześniu 2020 roku, uczęszcza do niej 174 uczniów. Przy Ambasadzie funkcjonują także dwa przedszkola.  

W placówce w Reykjaviku Małżonkę Prezydenta śpiewem przywitały przedszkolaki, a ich starsi koledzy i koleżanki wystąpili w przedstawieniu na podstawie utworów Juliana Tuwima. – Macie wspaniałe poczucie humoru i talenty artystyczne – zapewniła Pierwsza Dama, dziękując dzieciom za występy. Podczas spotkania z polonijną społecznością Pani Prezydentowa życzyła młodym rodakomby „zawsze mieli Polskę w sercu bez względu na to, gdzie zdecydują się mieszkać w przyszłości”. Zapewniła też, że trud wkładany w uczęszczanie do sobotniej szkoły zaprocentuje w późniejszych latach, przeradzając się w dodatkowy kapitał, którym młodzi ludzie będą dysponowali podczas wybierania ścieżki życiowej i dalszego rozwoju. – Miejcie marzenia i nie bójcie się ich realizować – powiedziała. 

W szkole prowadzona jest edukacja wczesnoszkolna oraz lekcje z języka polskiego i wiedzy o Polsce dla uczniów szkoły podstawowej. Placówka angażuje dzieci i młodzież w wiele akcji i wydarzeń społecznych jak Szkolny Festyn Rodzinny, sprzątanie świata, obchody Dnia Teatru czy uroczystości na cześć znanych Polaków. Uczniowie biorą także udział w konkursach literackich i historycznych. Pierwsza Dama podziękowała za udział w zainicjowanym przez nią Konkursie Słowem–Polska oraz Narodowym Czytaniu odbywającym się pod patronatem Pary Prezydenckiej. 

Agata Kornhauser–Duda od lat wspiera edukację polonijną. Dziś podkreśliła, że wysoko ceni każdą wizytę w polskiej szkole za granicą. – Jest to dla mnie ważne doświadczenie. Pozostaję pełna podziwu i uznania dla wszystkich nauczycieli polonijnych, których cechuje doskonałe wykształcenie i wyjątkowa kreatywność – mówiła. Pierwsza Dama zwróciła uwagę na „ogromne zaangażowanie i poświęcenie nauczycieli” prowadzących zajęcia w taki sposób, by zachęcić uczniów do nauki w czasie wolnym, który ich rówieśnicy spędzają zupełnie inaczej. – Wiem, ile serca Państwo wkładają w nauczanie dzieci, urodzonych zazwyczaj już poza Polską, języka polskiego i polskiej kultury – stwierdziła. Małżonka Prezydenta podziękowała za wychowywanie młodych ludzi „w wartościach uniwersalnych skierowanych na drugiego człowieka” oraz „tolerancji dla kultury kraju pochodzenia i kraju zamieszkania”. Akcentowała wdzięczność za to, że rodzice, jako pierwsi nauczyciele swoich dzieci, a później szkolni pedagodzy przekazują najmłodszym miłość do ojczyzny i otwierają przed nimi możliwość poznania swoich korzeni.  

Podczas spotkania Pierwszej Damy z gronem pedagogicznym podjęto temat nauczania języka polskiego jako obcego; rozmawiano m.in. o podręcznikach, islandzkim systemie edukacji, współpracy z rodzicami i wyzwaniach, z jakimi mierzą się polonijne placówki. Nauczyciele opowiedzieli o najnowszych inicjatywach edukacyjnych i planach na przyszłość.  

Przed spotkaniem ze społecznością szkoły polskiej Agata Kornhauser–Duda odwiedziła Katedrę Katolicką pw. Chrystusa Króla w Reykjaviku, w której w każdą niedzielę odprawiana jest msza w języku polskim. Pierwsza Dama rozmawiała tam z biskupem Kościoła Katolickiego w Islandii, Davidem Tencerem.  

Tekst: prezydent.pl

Z naszej strony dodajmy, że Siostry Misjonarki są od początku zaangażowane w edukację polskich dzieci na Islandii. Dyrektorką szkoły w Reykjaviku jest s. Beata Ciszewska, s. Dorota Michna jest natomiast dyrektorką w Keflaviku – w szkole również podlegającej pod system ORPEG. Wszystkie siostry pracujące na Islandii, a więc także s. Ludmiła Lewdorowicz i s. Adriana Kosior, uczą w szkole chętne dzieci religii.

Zdjęcia: Grzegorz Jakubowski/KPRP