U końca roku katechetycznego, tradycyjnie już, Siostry pracujące w Anglii spotkały się w Londynie, by wspólnie modlić się, wysłuchać konferencji, spotkać i wymienić doświadczeniami tego roku.

Bogu dziękujemy za wszelkie udzielone łaski i wydarzenia, które stały się udziałem naszych wspólnot. Oddajemy Jezusowi przez ręce Maryi naszą codzienność i z ufnością patrzymy w przyszłość. Niech Bóg wspiera, umacnia i prowadzi. 

Zdjęcia