4 czerwca w parafii Oldham - Rochdale pożegnano siostry misjonarki. S. Agnieszka Ciborowska, która przez 42 lata pracowała na rzecz tutejszej wspólnoty, oraz s. Beata Krawczyńska, która spędziła w Oldham 13 lat, wracają do Polski.

Natomiast s. Natalia Gongola, która wprawdzie nie kończy posługi w parafii, od września będzie dojeżdżać z Manchesteru.

Bogu niech będą dzięki za posługę sióstr, wszelkie dobro, które dokonało się w tym czasie. „Między nami nie ma dali” – wciąż i nadal w modlitwie jesteśmy blisko. Niech Maryja pierwsza Misjonarka i Matka Polskiej Emigracji wspiera nas na drodze do niebieskiego domu.

Zdjęcia