W miniony poniedziałek (11.09.2023) odbył się w Siegburgu w Niemczech Srebrny Jubileusz Stowarzyszenia Zakonów Katolickich na rzecz Krzewienia Solidarności Międzynarodowej (VKO). Jest to stowarzyszenie zagranicznych zakonów katolickich w Niemczech, zarówno żeńskich, jak i męskich.

Także i nasze Zgromadzenie już od początku istnienia Stowarzyszenia stanowi jego część. Z tej okazji zostało zorganizowane spotkanie, które podzielone było na dwie części: pierwsza część to spotkanie o podłożu formalnym, zaś druga to część artystyczna. W pierwszej części udział wzięły siostry przewodniczące: s. Janina Koszyk i s. Bożena Sienkiewicz, do drugiej dołączyły trzy siostry: s. Kinga Kasperek, s. Agnieszka Eltmann i s. Justyna Chomka.

Punktem centralnym była Msza święta w kościele św. Michała Archanioła w Siegburgu, której przewodniczył ks. biskup Ludger Schepers z diecezji esseńskiej. Eucharystia była momentem dziękczynienia za wszystko, co dokonało się przez te 25 lat. Dodatkowym bogactwem był aktywny udział we Mszy Świętej wszystkich wspólnot, naszemu Zgromadzeniu przypadł w udziale śpiew Sanctus, którego podjęła się s. Agnieszka i s. Justyna.

Dalsza część świętowania Jubileuszu miała miejsce w sali konferencyjnej, w której udział wzięli zaproszeni goście. Przewodnim tematem części artystycznej była prezentacja własnego Zgromadzenia i ukazanie projektów, których Zgromadzenie podjęło się w tych latach działalności Stowarzyszenia. Wszystkie wspomniane wyżej siostry wraz z siostrami ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego zaprezentowały śpiew w języku polskim i niemieckim: Barkę, Hymn Błogosławieni Miłosierni oraz Czarną Madonnę. Prezentacji naszego Zgromadzenia, z ramienia s. Bożeny Sienkiewicz, w języku niemieckim podjęła się s. Justyna Chomka. Była to okazja do ukazania roli i działalności naszego Zgromadzenia poza granicami Ojczyzny.

Zdjęcia