Wiadomości z Polski

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kierowała nasz wzrok i serca ku królewskiej godności naszego Pana i Oblubieńca. Dzień ten, który jest świętem tytularnym Zgromadzenia i w którym łączymy się duchowo pomiędzy najdalszymi zakątkami świata, obchodziłyśmy w duchu dziękczynienia za powstanie naszej wspólnoty zakonnej i za jej misję w Kościele.