W parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie zaakcentowaliśmy 100. rocznicę święceń kapłańskich o. Ignacego Posadzego, na kilka sposobów. Pierwszy z nich to gablota w kruchcie kościoła. Wierni przybywający do świątyni mogli zobaczyć kilka fotografii naszego Założyciela oraz archiwalne zdjęcia Sióstr Misjonarek.

Ponadto w I niedzielę Wielkiego Postu – wszyscy uczestniczący we Mszy Świętej mieli możliwość wylosowania i rozważenia jednej z myśli, zawartej w testamencie duchowym o. Ignacego. Dziękujemy s. Agnieszce Lampasiak z Tarnowa za inspirację i udostępnione teksty. Natomiast podczas dwóch Eucharystii z udziałem dzieci s. Zofia Dyczko przybliżyła najmłodszym i ich rodzinom postać Założyciela naszego Zgromadzenia, także w kontekście polskiej emigracji. Ks. Dariusz Pazdan uzupełnił katechezę o osobiste świadectwo. Jego powołanie zrodziło się właśnie na emigracji – w Stanach Zjednoczonych.

Po Mszy Św. dzieci otrzymały niespodziankę; była nią książeczka O księdzu Ignacym, który Polaków po świecie szukał, opracowana i wydana przez nasze siostry.

Zdjęcia