15 sierpnia 2021 r. s. Iga Baksalary, s. Urszula Wiśniewska i s. Marta Matuła złożyły w naszym Zgromadzeniu wieczystą profesję zakonną. Ślubowanie rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na wieczność miało miejsce podczas Eucharystii w kościele parafialnym w Morasku. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Kardynał Gerhard Müller z Rzymu.

Kościół Powszechny zyskuje trzy nowe apostołki, pociągnięte przez Chrystusa więzami miłości, aby o tej miłości świadczyły wobec świata i zapalały ją w sercach ludzi, do których zostaną posłane – podkreślił w homilii ks. Kardynał i przywołał następnie postać Maryi, w której najpiękniej i najgłębiej można odnaleźć odniesienie do życia zakonnego. – Egzegeza biblijna wskazuje wyraźnie, iż samookreślenie się Maryi jako Służebnicy Pańskiej, ma nie tylko doniosły wymiar osobisty, ale przede wszystkim historiozbawczy. Jest ono bowiem wyrazem głębokiego przekonania Maryi o powadze wyboru, jakiego dokonał Bóg w jej osobie i roli jaka jej została zarezerwowana w Bożym planie zbawienia. W tym sensie słowa „oto ja Służebnica Pańska” są wyrazem świadomości wyjątkowej misji, która jej została powierzona i stają się tytułem godnościowym Maryi (…).

Kard. Müller podkreślił rodzinny charakter profesji wieczystej. Zwracając się do rodziców sióstr, powiedział, ze obrączka, którą otrzymały, będzie widzialnym znakiem stania się oblubienicami Chrystusa i wejścia w rzeczywistość nowej rodziny – A jednak, drodzy rodzice, ten dzień nie oznacza dla was utraty waszych córek. Raczej, wraz z nimi zdobywacie ponad dwieście nowych córek oraz nowe zadanie duchowego towarzyszenia ich misji i posłudze, które podejmą dla Kościoła Powszechnego w szczególnym charyzmacie służby Polakom rozsianym po całym świecie.

Pośród świata, który często nie rozumie całkowitego oddania się Bogu ks. Kardynał zachęcił s. Igę, s. Urszulę i s. Martę do zdobywania świętości. – Nieustannie i ze wszystkich sił zabiegajcie o świętość! Waszą misyjną drogę świadczenia o miłości otaczamy modlitwą i wsparciem, aby to dzieło powołania, na które odpowiedziałyście z entuzjazmem znalazło wyraz w owocach pięknego i ewangelicznego życia.

Pełny tekst homilii

Zdjęcia