Pod hasłem „Być katolikiem w sercu” odbyła się z 15 na 16 października 2021 r. na Jasnej Górze 36. Jasnogórska Noc Czuwania. Słowa Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda zaczerpnięte zostały z listu pasterskiego „O życie katolickie na Śląsku” z 1924 r.

Powracały one w szerszym kontekście w wielu miejscach czuwania, uświadamiając uczestnikom modlitwy, jak bardzo i dziś potrzeba katolików żyjących autentyczną i gorliwą wiarą. O taką wiarę dla Polaków żyjących w kraju i na emigracji modlili się przez Ikoną Jasnogórskiej Pani księża biskupi: bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i bp Janusz Stepnowski, ordynariusz łomżyński, księża chrystusowcy z wikariuszem generalnym ks. Bogusławem Burgatem SChr na czele, siostry misjonarki z przełozoną generalną M. Ewą Kaczmarek MChR oraz wierni świeccy przybyli wraz ze swymi duszpasterzami z parafii polskich i zagranicznych.

Głównym punktem spotkania była celebrowana o godz. 23.00 Eucharystia, której przewodniczył ks. Bogusław Burgat. O godz. 21.00 miała miejsce tradycyjna modlitwa apelowa. Prowadzący rozważanie ks. Marek Grygiel SChr wskazywał na Maryję, Matkę Słowa przedwiecznego, która udała się z pośpiechem w góry do swej krewnej Elżbiety, aby podzielić się Słowem, które w Niej stało się Ciałem. - „Także na emigracji, pomimo pośpiechu i piętrzących się problemów, możemy podzielić się swoją wiarą z innymi. Emigrant, który przyjął Chrystusa w swym ojczystym kraju, nie może go zatrzymywać tylko dla siebie, ale podobnie jak Maryja może go zanieść innym. To wezwanie do świadectwa jest wciąż aktualne szczególnie tam, gdzie o Bogu już zapomniano, gdzie postęp i materializm wyjałowił ludzkie serca.”

Pozostały czas wypełniały nabożeństwa przygotowane przez alumnów chrystusowców, siostry misjonarki oraz przedstawicieli wspólnot parafialnych. Wierni chętni z całego świata mogli łączyć się z Jasną Górą za pomocą mediów, które transmitowały czuwanie.

Zdjęcia