24 października 2021 r. doczekałyśmy się w Morasku – przesuwanej dwukrotnie z powodu pandemii – peregrynacji Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej. Zarówno przygotowania do Nawiedzenia, jak i czas przeżywany na modlitwie z Maryją, miały wyjątkowy charakter.

Czekałyśmy bowiem i spotkałyśmy się z żywą Osobą, z naszą Matką, choć ukrytą w obrazie. Czasu na modlitwę było bardzo wiele, ponieważ uczestniczyłyśmy już w programie nawiedzenia od poprzedniego dnia w parafii w Morasku. Wieczornej Mszy Świętej na powitanie Ikony w kościele przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Kolejne godziny wypełnione były prowadzoną lub indywidualną modlitwą, która trwała nieprzerwanie do popołudnia następnego dnia.

W niedzielę licznie zgromadzeni parafianie przenieśli obraz Maryi procesyjnie do naszej kaplicy. Słowa powitania do Matki Bożej skierowała s. Magdalena Wielgus, przełożona domu, która podkreśliła, że już od początku naszej drogi formacyjnej misjonarki zawierzają się Maryi i zawierzenie to wielokrotnie podczas swojego życia ponawiają. Jako że tego dnia przypadła Niedziela Misyjna, siostra przełożona prosiła Maryję, by Jej „obecność pośród nas jeszcze bardziej rozpaliła w naszych sercach misyjny charyzmat, który otrzymałyśmy od Ojca Niebieskiego. Abyśmy całym życiem głosiły Chrystusa, którego spotkałyśmy, który już przez chrzest złączył nas ze Sobą, a przez konsekrację zakonną zaprosił do wyłącznej, oblubieńczej relacji i dzielenia się nią z innymi.”

Następnie uczestniczyłyśmy we Mszy św., którą celebrował bp Szymon Stułkowski wraz z wieloma księżmi z dekanatu i innymi kapłanami, z którymi współpracujemy. Odnosząc się do Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety i misyjnego charakteru niedzieli, bp Szymon mówił m.in., że „Jezus w nas żyje, jesteśmy świątynią Boga. Gdziekolwiek idę, niosę z sobą Chrystusa. Od chrztu, kiedy zanurzyliśmy się w Jego śmierci, zmartwychwstaliśmy do życia w łasce. Niesiemy, tak jak Maryja, Jezusa, wychodząc do każdego człowieka”.

Także i w naszej zakonnej kaplicy modlitwa przy Matce i wraz z Matką trwała przez całą noc i następny dzień. Składały się na nią m.in. Apel Jasnogórski, różaniec, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu, czas na modlitwę indywidualną… Na Mszę św. o północy w intencji nowych powołań przybyli do nas Bracia Chrystusowcy wraz z wikariuszem generalnym ks. Bogusławem Burgatem SChr. W poniedziałek przed południem o duchowym pięknie Maryi mówił do nas podczas konferencji ks. prof. Paweł Kiejkowski.

Na zakończenie peregrynacji przełożona generalna M. Ewa Kaczmarek zawierzyła Matce Bożej całe Zgromadzenie, prosząc, by „nasza misjonarska rodzina w całej pełni należała do Chrystusa i niosła na krańce świata Jego Królestwo prawdy pokoju i zbawienia.” Żegnając się z Maryją, M. Ewa mówiła: „dziękujemy Ci, Matko, za nawiedzenie naszego domu. Umocnione Twoją obecnością, z jeszcze większą gorliwością pragniemy oddawać się Tobie. Prowadź nas mocą Ducha Świętego do Swojego Syna, naszego Pana i Króla i wyjednaj nam łaskę, byśmy wiernie i radośnie kroczyły drogą powołania.”

Po ostatniej Mszy św., której przewodniczył kapelan wspólnoty ks. Tomasz Mikulak SChr, przekazałyśmy Ikonę do parafii pw. NMP Matki Odkupiciela.

Zdjęcia