Jak co roku w maju, wspólnota sióstr misjonarek domu głównego miała możliwość uczestniczyć we Mszy Świętej prymicyjnej naszych braci z Towarzystwa Chrystusowego. Porannej Eucharystii 19 maja, dwa dni po swoich święceniach, przewodniczył w tym roku neoprezbiter ks. Dominik Matuszewski SChr.

Koncelebrował ks. Jerzy Sowa SChr, nasz kapelan, a w liturgii asystowali nowo wyświęceni diakoni Dominik Bieniek SChr oraz Krzysztof de Bruijn SChr.

Nawiązując do Ewangelii, w której słyszeliśmy dziś prośbę Pana Jezusa, by trwać w Jego miłości, ks. Dominik zwrócił uwagę w homilii właśnie na przymiot miłości Boga. Jezus z miłością oddał swoje życie za nas, aby dać nam zbawienie. Najlepszą odpowiedzią człowieka na tę miłość będzie zachowywanie przykazań, zwłaszcza największego przykazania miłości, co czyni nas wiarygodnymi świadkami wobec świata. O takiej miłości mówił do sióstr także o. Ignacy Posadzy, którego słowa jako zachętę i umocnienie przytoczył na koniec ks. neoprezbiter: „Idźcie i miłością swoją rozpalajcie świat. Spalajcie się dla sprawy Jezusa. Misjonarka to człowiek miłości, a miłość wzrasta w próbie ofiary.”

Pod koniec Eucharystii ks. Dominik udzielił indywidualnie każdej obecnej osobie prymicyjnego błogosławieństwa, za które można uzyskać odpust zupełny. Świętowanie miało swój dalszy ciąg w refektarzu, gdzie s. Magdalena Wielgus, przełożona domu, złożyła gościom życzenia Bożego błogosławieństwa w imieniu wspólnoty.

Otrzymane obrazki prymicyjne będą nam przypominać o prośbie nowo wyświęconych kapłanów i diakonów, by dzisiejszą modlitwę za nich kontynuować zawsze.

Zdjęcia