11 czerwca Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL obchodził złoty jubileusz swojej działalności. W obchodach 50-lecia istnienia instytucji wzięła udział M. Ewa Kaczmarek, przełożona generalna sióstr misjonarek, wraz z s. Kamilą Wojdyłą, ekonomką.

Lubelskie obchody jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Akademickim. Dalszy ciąg programu miał miejsce w Auli KUL, gdzie zaprezentowano dokonania Ośrodka w ciągu minionego półwiecza, który – jako podaje strona aktualności KUL – „od 50 lat prowadzi badania nad Polonią na płaszczyźnie historycznej, teologiczno-pastoralnej, prawnej, psychologiczno-socjologicznej, a nawet literackiej. Prowadzi m.in. badania archiwalne i socjologiczne dotyczące dziejów polskich parafii za granicą, instytucji polonijnych, prasy i szkolnictwa.”

Podczas jubileuszu o roli Ośrodka mówił jego dyrektor, prof. Jacek Gołębiowski: „Dzieje Polaków za granicą to bardzo ważna część naszej historii. Polonia była bardzo zaangażowana w odzyskanie niepodległości Polski. Nasze badania polegają na zabezpieczeniu źródeł – wszelkie albumy jubileuszowe, dokumentacja szkół i organizacji polskich – to, co bezpowrotnie ginie. Na tej podstawie opracowujemy w formie naukowej, leksykonów, monografii, artykułów naukowych. Jeśli chodzi o największy, spektakularny sukces ostatnich lat, to na pewno jest inwentaryzacja 200 polskich parafii, centrów kultury w 17 stanach Ameryki Północnej. Bezpowrotnie odzyskano to przed utratą.”

Prof. Gołębiowski zaakcentował również rolę sióstr zakonnych, które obok kapłanów i osób świeckich czynnie angażują się w pracę archiwalną związaną z zabezpieczaniem dziedzictwa polonijnego w Stanach Zjednoczonych. Dyrektor podziękował na ręce przełożonej generalnej naszego Zgromadzenia M. Ewy Kaczmarek za tego typu pracę sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych za granicą. Warto wspomnieć, że w programie archiwizacji dokumentacji polskiej w USA brała udział s. Genowefa Potaczała MChR.

O ogromnych zasługach licznych sióstr zakonnych miała okazję powiedzieć także Matka Ewa, która nazwała siostry „bohaterkami drugiego planu”. Podkreśliła ich rolę, jaką w podtrzymywaniu polskości i tożsamości narodowej spełniają już od ponad 200 lat, idąc w ślad za polskimi emigrantami w wiele zakątków świata.

Zdjęcia (fot. PAI, Tomasz Maczulski, własne - zaznaczono odpowiednio)