1 sierpnia ks. Matei Catargiu, Chrystusowiec, rozpoczął swoją posługę proboszcza w naszej moraskiej parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. W powojennej historii to właśnie Towarzystwo Chrystusowe przez blisko 40 lat pełniło duszpasterską pieczę w parafii Chojnica-Morasko oraz w jej filii w Suchym Lesie.

Od roku 1983 r. przez kolejne lata aż do końca lipca 2022 r. proboszczami byli księża diecezjalni, zatem decyzja ks. abp. Stanisława Gądeckiego o objęciu kościoła w Morasku przez Chrystusowców stanowi kontynuację ich wcześniejszej posługi.

Obrzęd wprowadzenia nowo mianowanego proboszcza odbył się w niedzielę 7 sierpnia podczas wieczornej Mszy św. Liturgii przewodniczył ks. bp Grzegorz Balcerek. Eucharystię koncelebrowali ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Jan Lesiński, dziekan dekanatu Poznań-Piątkowo, oraz ks. Tomasz Mikulak SChr. Szczególnymi momentami obrzędu było odczytanie dekretu nominacyjnego przez ks. dziekana oraz złożenie wyznania wiary wobec Boga i wspólnoty wiernych przez nowego proboszcza ks. Mateia.

Dotychczasowy proboszcz ks. Tomasz Kulka po 8-letniej posłudze został mianowany proboszczem parafii pw. Pierwszych Polskich Męczenników w Poznaniu. Parafianie dziękowali mu za minione lata i pożegnali go w niedzielę 31 lipca.

Ks. Tomaszowi i ks. Mateiowi życzymy Bożego błogosławieństwa w nowych miejscach, życzliwości parafian i radości z oglądania owoców swojej duszpasterskiej pracy.

Zdjęcia z pożegnania ks. Tomasza

Zdjęcia z rozpoczęcia pracy przez ks. Mateia