17 lutego przypadła 125. rocznica urodzin Założyciela Sióstr Misjonarek i Współzałożyciela Księży Chrystusowców, Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego. Z tej okazji w naszych wspólnotach zakonnych rozsianych po świecie modliłyśmy się szczególnie o dar beatyfikacji Ojca.

Jak każdego 17. dnia miesiąca grupa sióstr z Moraska udała się także do seminarium Towarzystwa Chrystusowego, by uczestniczyć we Mszy św. odprawianej przy grobie Sługi Bożego. Wraz z Księżmi Chrystusowcami wypraszałyśmy tam łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego w wielu zgłoszonych intencjach.   

W ostatnim czasie, po ogłoszeniu przez Ojca św. Franciszka Dekretu o heroiczności cnót Ojca Ignacego, wzrosło zainteresowanie mediów Jego postacią. Z okazji rocznicy urodzin ukazał się na portalu polskifr.fr oraz na wielu innych stronach materiał oparty o wypowiedź postulatora procesu beatyfikacyjnego, ks. Bogusława Kozioła SChr.  

Codziennie prosimy Boga w intencjach, które Założyciel przekazał swoim duchowym córkom: o dobro duchowe Polaków żyjących na emigracji, o nowe powołania do służby wśród Polonii i o wytrwałość dla tych, którzy już podążają drogą powołania w szeregach Sióstr Misjonarek i w Towarzystwie Chrystusowym. Wspólnie modlimy się m.in. słowami:       

Panie Jezu, Pasterzu nasz, który przyszedłeś szukać i zbawiać wszystkich zaginionych, zlituj się nad braćmi naszymi, których zleciłeś naszej pieczy. Daj im odczuć głód Słowa Bożego oraz pragnienie życia w Tobie. I oni bowiem są Twoim ludem i niech Twoimi zostaną na wieki. Rozbudź w nich wiarę ojców i zgromadź ze wszystkich krańców ziemi w Domu Ojca. Spraw też, Panie, by braciom naszym nie zabrakło dobrych pasterzy, gotowych nieustannie szukać zaginionych owiec. Tym zaś, którzy już są stróżami Twej owczarni, daj siłę znosić ciężar dnia i spiekoty. Matko Jezusa, Królowo Polonii Zagranicznej, i wszyscy święci Polski Patronowie, wstawiajcie się przed Panem za nami i za braćmi naszymi. Amen.